NIEUWS voor onze huurders aan het Sint-Jan

APRIL / MEI 2021 - BERICHT VAN ONZE DIENST ONDERHOUD

Nieuwe energiezuinige verlichting met bewegingsdetectie in de algemene delen van ons woonproject De Kroon

 

De verlichting in de algemene delen van De Kroon wordt aangepakt. We installeren zuinige ledverlichting met bewegingsdetectie. In totaal vernieuwen we 27 verlichtingspunten: zowel de armaturen aan de toegang van de appartementen als de verlichting op het plafond in de doorgang tussen de Kroonlaan en de Torhoutsesteenweg worden vervangen. Onze aannemer elektriciteit zal de verlichting in de komende weken plaatsen.

 

Netheid in de doorgang tussen Kroonlaan en Torhoutsesteenweg: TIPS!

De weg door ons woonproject, die de Kroonlaan met de Torhoutsesteenweg verbindt, is openbaar domein en meteen ook de vluchtweg voor bewoners in noodsituaties. We merken echter dat deze doorgang geplaagd wordt door zwerfvuil, sigarettenpeuken, hondenpoep, wildplassers en sluikstorters. Wij ontvangen daar geregeld klachten over.

 

Wij delen deze bezorgdheid! Samen met de stad Oostende zullen we actie ondernemen om dit afvalprobleem in De Kroon aan te pakken. Ook de netheid, in het bijzonder ter hoogte van de Torhoutsesteenweg, krijgt onze aandacht. We hopen dat de verlichting met bewegingsdetectie al een eerste, ontradend effect kan hebben. We raden ook aan om de fietsen in de fietsenstalling te plaatsen. Zo kan de doorgang vrij blijven.

 

Draag jij als huurder ook mee zorg voor De Kroon?

* Merk je zelf zwerfvuil, hondenpoep of sluikstorten op? Meld het aan de stad Oostende via de gratis sluikstortlijn 0800 92 491 of via een signaalkaart.


* Is er iets stuk in de woning, aan de terrassen of in de algemene delen? Laat het ons weten

 

Bedankt alvast aan onze huurders die mee zorgen voor de netheid van De Kroon en dit stukje openbaar domein.

 

Naar de huurdersbrief van april - mei 2021 voor onze huurders in De Kroon (Kroonlaan 69-71 - Torhoutsesteenweg 390).