Moet ik vlot Nederlands spreken

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands. Spreek je niet voldoende Nederlands om ons goed te begrijpen? Breng dan iemand mee die het Nederlands wel goed kan. We vinden het immers belangrijk dat je goed begrijpt waarvoor je je inschrijft en wat de voorwaarden zijn.


Jij en je partner moeten bewijzen dat jullie Nederlands spreken of dat jullie de taal willen leren. 

 

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen (minimaal taalniveau A1).

 

Hoe controleren we of je Nederlands spreekt? 

 

We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste. 

Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar o.a volgende organisaties in Oostende en West-Vlaanderen die je het Nederlands leren:  

 

 

Ook interessant: